Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 284-289

Анотація

Вивчені теоретичні засади діяльності і забезпечення дисципліни серед особового складу міжнародної цивільної поліції. Правову базу цієї діяльності складають акти міжнародного публічного права, національного адміністративного права та міжнародного адміністративного права. Изучены теоретические основы деятельности и обеспечения дисциплины среди личного состава международной гражданской полиции. Правовую базу этой деятельности составляют акты международного публичного права, национального административного права и международного административного права. The theoretical foundations of the activities and ensuring discipline among the personnel of the international civilian police are studied. The legal basis of this activity is constituted by acts of international public law, national administrative law and international administrative law.

Опис

Теличкін, О. О. Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції / О. О. Теличкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 284-289

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary liability, підтримання міжнародного миру, поддержание международного мира, міжнародно-адміністративна дисциплінарна відповідальність, международно-административная дисциплинарная ответственность, міжнародна цивільна поліція, международная гражданская полиция, international civilian police

Бібліографічний опис