Проблеми процесуальної діяльності слідчого під час кримінального провадження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 259-262

Анотація

Розглянуто проблему незалежності процесуальної діяльності слідчого під час кримінального провадження.
The problem of the independence of the procedural activity of the investigator during criminal proceedings is considered.
Рассмотрена проблема независимости процессуальной деятельности следователя во время уголовного производства.

Опис

Соловйова, О. Є. Проблеми процесуальної діяльності слідчого під час кримінального провадження / Олена Євгеніївна Соловйова // Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.) / [ редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 259-262.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, процесуальна діяльність, слідчий, уголовное производство, следователь, процессуальная деятельность, criminal proceedings, investigator, procedural activity

Бібліографічний опис