Підстави припинення трудових правовідносин із суддями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 74-77

Анотація

Досліджено підстави припинення трудових правовідносин із суддями. Обґрунтовано висновок щодо необхідності доповнення переліку підстав припинення повноважень суддів окремими підставами, які встановлені для державних службовців. Исследованы основания прекращения трудовых правоотношений с судьями. Обосновывается вывод про необходимость дополнения перечня оснований прекращения полномочий судей отдельными основаниями, установленными для государственных служащих. The article is devoted to the research of grounds for cessation of labour legal relations with judges. The conclusion about necessity to add the list of grounds for cessation of labour legal relations with judges by separate grounds established for state officials is proved.

Опис

Мельник К. Ю. Підстави припинення трудових правовідносин із суддями [Електронний ресурс] / К. Ю. Мельник // Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 74-77

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державні службовці, государственные служащие, державний службовець, государственный служащий, трудові правовідносини, трудовий договір, трудовые правоотношения, трудовой договор, акт призначення, act of appropriation, акт назначения

Бібліографічний опис