Особливості проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування умисного вбивства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 386-389

Анотація

Розглянуті особливості проведення слідчого експерименту, що проводиться під час досудового розслідування умисного вбивства.
The features of conducting an investigative experiment conducted during a pre-trial investigation of intentional homicide are considered.
Рассмотрены особенности проведения следственного эксперимента, проводимого в ходе досудебного расследования умышленного убийства.

Опис

Строк, І. А. Особливості проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування умисного вбивства / Інна Анатоліївна Строк // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 386-389.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, досудове розслідування, умисне вбивство, вбивство, проведення слідчого експерименту, слідчий експеримент, уголовное производство, criminal proceedings, умышленное убийство, premeditated murder, investigative experiment, следственный эксперимент

Бібліографічний опис