Особливості підготовки поліцейських в умовах створення нової системи МВС України та підготовки фахівців нового покоління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 149-153

Анотація

Розглянуто проблемні аспекти підготовки поліцейських в сучасних умовах на основі аналізу чинного законодавства України.
Problematic aspects of police training in modern conditions are considered by analyzing the current legislation of Ukraine.
Рассмотрены проблемные аспекты подготовки полицейских в современных условиях на основе анализа действующего законодательства Украины.

Опис

Божок, С. Г. Особливості підготовки поліцейських в умовах створення нової системи МВС України та підготовки фахівців нового покоління / С. Г. Божок, Д. Г. Божок // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С.149-153.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, стажування, професійне навчання, professional development, graduate education, internships, professional training, extreme conditions, повышение квалификации, последипломное образование, стажировка, профессиональное обучение

Бібліографічний опис