Big data: застосування та можливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 225

Анотація

Розкривається поняття Big Дата, основна ідея цих інструментів. Формулюються принципи роботи з такими даними.
The concept of Big Date, the main idea of these tools. The principles of work with such data are formulated.
Раскрывается понятие Big Дата, основная идея этих инструментов. Формулируются принципы работы с такими данными.

Опис

Демидов, З. Г. Big Data: применение и возможности / З. Г. Демидов // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.) / МОН України, Держ. наук. установа “Ін-т модернізації змісту освіти”, Центральноукр. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький: ЦНТУ, 2018. ― С. 225.

Ключові слова

Big Data, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис