Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова позиція. - 2012. - № 1. - С. 92-99

Анотація

Проведено аналіз наданих митними органами окремих правомочностей щодо сприяння захисту охорони довкілля під час переміщення природних об’єктів та товарів через митний кордон, розглянуто еколого-правові дефініції. Внесено пропозиції з удосконалення чинного митного законодавства.
The analysis of given to the customs office certain powers to favour the environment protection during the transmission of goods and natural objects through the customs border has been done. The propositions on improving the applicable customs legislations have been put forward.
Осуществлен анализ правомочностей таможенных органов в сфере охраны окружающей среды при перемещении объектов и товаров через таможенную границу, рассмотрены эколого-правовые дефиниции. Внесены предложения по усовершенствованию действующего таможенного законодательства.

Опис

Шуміло О. М. Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон / О. М. Шуміло // Правова позиція. - 2012. - № 1. - С. 92-99.
Шуміло О. М. "Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон." Правова позиція 1 (2012): 92-99.

Ключові слова

Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, екологія, довкілля, природні об’єкти, Чорнобильська катастрофа, customs border of Ukraine, митний кордон України, таможенная граница Украины, natural environment, навколишнє природне середовище, окружающая природная среда, Chornobyl catastrophe, Чернобыльская катастрофа

Бібліографічний опис