Підвищення рівня професіоналізму поліцейських – запорука успіху антикорупційної політики правоохоронної системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції в сучасних умовах: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 20-21 трав. 2016 р.). – Миколаїв, 2016. - С. 47-48

Анотація

Розглянуто фактори, які впливають на рівень професіоналізму сучасних поліцейських. Надано пропозиції щодо удосконалення норм законодавчих та підзаконних актів України з питань відбору кадрів до служіння в органах поліції, а також системи підвищення кваліфікації поліцейських в сучасних умовах.
In the thesis the author examines the factors that affect the level of professionalism of modern police. The proposals to improve the laws and regulations of Ukraine on issues of selection of personnel to serve in the police force and system of training of officers in modern conditions.
Рассмотрены факторы, влияющие на уровень профессионализма современных полицейских. Даны предложения по совершенствованию норм законодательных и подзаконных актов Украины по вопросам отбора кадров к служению в органах полиции, а также системы повышения квалификации полицейских в современных условиях.

Опис

Казанчук І. Д. Підвищення рівня професіоналізму поліцейських – запорука успіху антикорупційної політики правоохоронної системи України / Казанчук І. Д. // Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції в сучасних умовах: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 20-21 трав. 2016 р.) / Нац. ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. - С. 47-48.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, професіоналізм, антикорупційна політика, полиция, профессионализм, антикоррупционная политика, police, professionalism, anti-corruption policy

Бібліографічний опис