Акти прокурорського реагування – правова форма реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 18. - С. 53-57.

Анотація

Проведено аналіз актів прокурорського реагування як правової форми реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Розглянуто правову природу та ознаки актів прокурорського реагування. Розкрито особливості таких актів прокурорського реагування, як протест, припис, подання та постанова прокурора. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення законодавчого закріплення актів прокурорського реагування.
The analysis of the prosecutor's measures as a legal form of prosecution powers to ensure the rights and freedoms of man and citizen in Ukraine. Considered the legal nature and characteristics of acts of prosecutorial response. The features of such acts of prosecutorial response as protest, order, filing and resolution of the prosecutor. The conclusion about the need to improve the law on acts of prosecutorial response.
Проведен анализ актов прокурорского реагирования как правовой формы реализации прокуратурой властных полномочий по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Украине. Рассмотрены правовая природа и признаки актов прокурорского реагирования. Раскрыты особенности таких актов прокурорского реагирования, как протест, предписание, представление и постановление прокурора. Сделан вывод о необходимости совершенствования законодательного закрепления актов прокурорского реагирования.

Опис

Мавдрик, М. Я. Акти прокурорського реагування – правова форма реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні / М. Я. Мавдрик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 18. - С. 53-57.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прокуратура України, права і свободи людини і громадянина, забезпечення прав і свобод, акти прокурорського реагування, протест, припис, подання, постанова, прокуратура Украины, права и свободы человека и гражданина, обеспечения прав и свобод, акты прокурорского реагирования, протест, предписание, представление, постановление, prosecutor's office of Ukraine, human rights and freedoms and civil rights and freedoms, acts of prosecutorial response, protest, prescription, presentation, decision, Office of Ukraine, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис