Впевненість у собі як запорука формування школи наукового та суcпільного лідерства: психолого-теологічні та освітні аспекти проблеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 98-100
Abstract
Наголошено, що впевненість в собі – це якість особистості, ядром якої виступає позитивна оцінка індивідом особистих навичок і здібностей як достатніх для досягнення значимих для нього цілей та задоволення його потреб. Зазначено, що асертивна поведінка в освітньому процесі – це оптимальний варіант спілкування викладача зі здобувачами, який призводить до формування відповідальної особистості, здатної успішно вирішувати проблеми – психологічні, освітянські, виробничі.
It is emphasized that self-confidence is a personality quality, the core of which is a positive assessment by an individual of personal skills and abilities as sufficient to achieve goals important to him and satisfy his needs. It is noted that assertive behavior in the educational process is the optimal option for communication between the teacher and students, which leads to the formation of a responsible personality capable of successfully solving problems - psychological, educational, industrial.
Уверенность в себе – это качество личности, ядром которой выступает положительная оценка индивидом личных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей. Отмечено, что ассертивное поведение в образовательном процессе – оптимальный вариант общения преподавателя с соискателями, который приводит к формированию ответственной личности, способной успешно решать проблемы психологические, образовательные, производственные.
Description
Keywords
впевненість в собі, self-confidence, уверенность в себе, асертивність, assertiveness, ассертивность, асертивна поведінка, assertive behavior, ассертивное поведение
Citation
Кріцак, І. В. Впевненість у собі як запорука формування школи наукового та суcпільного лідерства: психолого-теологічні та освітні аспекти проблеми / Кріцак Іван Васильович, Сидоренко Владислав Миколайович // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 98-100.