Стан нормативно-правового регулюваня службових розслідувань в органах прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука. - 2020. - № 4(106), т. 2. - С. 67-73

Анотація

Проаналізовано специфіку механізму правового регулювання службових розслідувань в органах прокуратури та визначено особливості його структури. Наголошено, що статус та призначення службових розслідувань в органах прокуратури, їх зв’язок із дисциплінарним провадженням, принципи, а також загальне місце в сфері службової дисципліни працівників прокуратури у сучасних реаліях належним чином не врегульовані.
The specifics of the mechanism of legal regulation of official investigations in the prosecutor's office are analyzed and the peculiarities of its structure are determined. It is emphasized that the status and purpose of official investigations in the prosecutor's office, their connection with disciplinary proceedings, principles, as well as the general place in the field of professional discipline of prosecutors in modern realities are not properly regulated.
Проанализирована специфика механизма правового регулирования служебных расследований в органах прокуратуры и определены особенности его структуры. Отмечено, что статус и назначение служебных расследований в органах прокуратуры, их связь с дисциплинарным производством, принципы, а также общее место в сфере служебной дисциплины работников прокуратуры в современных реалиях не урегулированы.

Опис

Галушко, В. О. Стан нормативно-правового регулюваня службових розслідувань в органах прокуратури / Галушко В. О. // Юридична наука. - 2020. - № 4(106), т. 2. - С. 67-73. - DOI: 10.32844/2222-5374-2020-106-4-2.08.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовое регулирование, regulatory and legal regulation, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecutor’s office agencies, службові розслідування, служебные расследования, official investigations, трудова дисципліна, трудовая дисциплина, labor discipline, дисциплінарне провадження, дисциплинарное производство, disciplinary proceedings

Бібліографічний опис