Математична модель компресора авіаційного двигуна ТВ3-117 для його контролю і діагностики технічного стану в умовах бортової експлуатації повітряного судна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 112-116.
Abstract
З огляду зазначених вище факторів невизначеності, «класичні» методи контролю і діагностики доводиться допрацьовувати, так як в розглянутих умовах вони погано справляються з поставленими перед ними завданнями. Інтеграція «класичних» і інтелектуальних методів, призначених для розв’язання погано структурованих задач, істотно підвищує ефективність контролю і якість прийнятих рішень. Учитывая указанные выше факторы неопределенности, «классические» методы контроля и диагностики приходится дорабатывать, так как в рассматриваемых условиях они плохо справляются с поставленными перед ними задачами. Интеграция «классических» и интеллектуальных методов, предназначенных для решения плохо структурированных задач, существенно повышает эффективность контроля и качество принимаемых решений. Given the above factors of uncertainty, the "classical" methods of control and diagnostics have to be improved, since under the conditions under consideration they do not cope well with the tasks assigned to them. The integration of "classical" and intelligent methods designed to solve poorly structured problems significantly increases the efficiency of control and the quality of decisions made.
Description
Владов С. І. Математична модель компресора авіаційного двигуна ТВ3-117 для його контролю і діагностики технічного стану в умовах бортової експлуатації повітряного судна / С. І. Владов, Н. В. Подгорних, В. Я. Телешун // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 112-116.
Keywords
Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, авіаційний двигун ТВ3-117, авиационный двигатель ТВ3-117, aircraft engine TV3-117, повітряне судно, воздушное судно, aircraft, експлуатація повітряного судна, эксплуатация воздушного судна, aircraft operation
Citation