Криміногенний вплив букмекерства та беттінгу на сферу спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 77-87

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан букмекерської діяльності та беттінгу в Україні, а також їх криміногенного впливу на сферу спорту. Розкривається зв’язок ринку державних лотерей із букмекерським бізнесом. Визначаються тенденції розвитку букмекерства в Україні, а також негативні та позитивні можливі наслідки цього процесу. Піднято проблему такого розповсюдженого виду букмекерського шахрайства як договірні матчі та шляхів запобігання останнім.
The article concluded that banning of gambling at the legislative level has not achieved significant results, bookmakers operate under the legal status of lotteries, there aren’t any obstacles for the players who want to bet on the result of the match or game, the ability to fight «match-fixing» without regulating betting activities by the state is extremely difficult, and in certain circumstances, impossible at all.
В статье рассмотрены и проанализированы современное состояние букмекерской деятельности и беттинга в Украине, а также их криминогенного влияния на сферу спорта. Раскрывается связь рынка государственных лотерей с букмекерским бизнесом. Определяются тенденции развития букмекерства в Украине, а также негативные и позитивные возможные последствия этого процесса. Поднята проблема такого распространенного вида букмекерского мошенничества как договорные матчи и путей предотвращения последним.

Опис

Денисов, С. Ф. Криміногенний вплив букмекерства та беттінгу на сферу спорту / С. Ф. Денисов, С. Г. Кулик // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 77-87.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, букмекерство, беттінг, спорт, ставка, державна лотерея, лотереї, договірні матчі, лудоманія, bookmaking, betting, sports bet, state lottery, match-fixing, gambling addictions, беттинг, государственная лотерея, лотереи, договорные матчи, лудомания

Бібліографічний опис