Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 914–920

Анотація

Розглянуто сучасний стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС та напрями наукових досліджень даної проблеми в галузі теорії ОРД й інших юридичних науках.
Current state of the scientific elaboration of the issue of guarantees of the human rights and liberties in the activity of the operative services of the bodies of interior and directions of the scientific research of this problem in the sphere of investigation and search operations theory and other legal sciences are examined.
Рассмотрено современное состояние научной разработки проблемы обеспечения прав и свобод человека в деятельности оперативных подразделений ОВД и направления научных исследований данной проблемы в теории ОРД и других юридических науках.

Опис

Федосова, О. В. Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС [Електронний ресурс] / О. В. Федосова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 914–920. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-2/11fovopo.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, забезпечення прав і свобод людини, обеспечение прав и свобод человека, guaranteeing human rights and freedoms, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность

Бібліографічний опис