Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165.

Анотація

Розглянуто сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів. Визначено, що координація діяльності і взаємодія між правоохоронними органами є одним з резервів підвищення ефективності протидії злочинності.
The essence and direction of coordination of law enforcement agencies have been considered. It was determined that coordination and interaction between law enforcement bodies is one of the reserves for increasing the efficiency of combating crime.
Рассмотрены сущность и направления координации деятельности правоохранительных органов. Определено, что координация деятельности и взаимодействие между правоохранительными органами является одним из резервов повышения эффективности противодействия преступности.

Опис

Федосова О.В. Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні [Текст] / О.В. Федосова // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, координація, взаємодія, правоохоронні органи, протидія злочинності, coordination, interaction, combating crime, координация, взаимодействие, правоохранительные органы, противодействие преступности, law enforcement agencies

Бібліографічний опис