До питання щодо класифікаційної характеристики оціночних понять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 1(16), т. 5, ч. 1. - С. 5-9

Анотація

У статті репрезентовано наукові підходи щодо класифікаційної характеристики оціночних понять у праві, проведено їхнє узагальнення, наведене авторське бачення щодо видового розмаїття оціночних понять у праві.
The article presents scientific approaches to the classification characteristics of valuation concepts in law, their generalization, the author's vision of the species diversity of valuation concepts in law.
В статье представлены научные подходы к классификационной характеристики оценочных понятий в праве, проведено их обобщение, приведенное авторское видение видового разнообразия оценочных понятий в праве.

Опис

Ключові слова

оціночні поняття, класифікація, процесуальні оціночні поняття, матеріальні оціночні поняття, правозастосування, valuation concepts, classification, procedural valuation concepts, material valuation concepts, law enforcement, оценочные понятия, классификация, процессуальные оценочные понятия, материальные оценочные понятия, правоприменения

Бібліографічний опис

Певко, С. Г. До питання щодо класифікаційної характеристики оціночних понять / С. Г. Певко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 1(16), т. 5, ч. 1. - С. 5-9.