Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 1. - С. 115–122.

Анотація

Розглянуто деякі нормативно-правові та організаційні заходи, що супроводжують процес оптимізації структури Міністерства внутрішніх справ України та впливають на її досконалість, дієздатність та ефективність його діяльності за результатами реформування.
Certain legal and organizational measures that accompany the process of optimizing the structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its impact on excellence, efficiency and effectiveness of its activities based on the results of reform, are examined.
Рассмотрены некоторые нормативно-правовые и организационные мероприятия, которые сопровождают процесс оптимизации структуры Министерства внутренних дел Украины и влияют на ее совершенство, дееспособность и эффективность его деятельности по результатам реформирования.

Опис

Зозуля І. В. Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 115–122 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_20.pdf.
Зозуля І. В. "Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування." Форум права 1 (2015): 115–122.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, структура МВС України, реформування, оптимізація структури, Internal Affairs Agencies, Internal Affairs Agencies of Ukraine, optimization of structure, reform, оптимизаия структуры, структура МВД Украины

Бібліографічний опис