Актуальні питання еволюції виникнення і застосування неізоляційних запобіжних заходів у кримінальному процесі Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 305-309

Анотація

Стаття присвячена питанню виникнення та розвитку інституту запобіжних заходів. Наводяться точки зору вчених-процесуалістів із питання виникнення запобіжних заходів, не пов’язаних із позбавленням волі. Окрім того, проаналізована соціальна цінність запобіжних заходів із боку виконання покарання українського кримінального процесу відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України.
The article is devoted to the issue of the emergence and development of the institute of preventive measures. The points of view of procedural scientists on the issue of the occurrence of preventive measures not related to deprivation of liberty are given. In addition, analyzed the social value of preventive measures from the side of Ukrainian punishment criminal proceedings in accordance with the current Criminal Procedure Code of Ukraine.
Статья посвящена вопросу возникновения и развития института мер пресечения. Приводятся точки зрения ученых процессуалистов по вопросу возникновения мер пресечения, не связанных с лишением свободы. Кроме того, проанализирована социальная ценность мер пресечения со стороны исполнения наказания украинского уголовного процесса в соответствии с действующим Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Опис

Ключові слова

запобіжний захід, кримінально процесуальне законодавство, застава, особиста порука, preventive measures, criminal procedural legislation, bail, personal guarantee, меры пресечения, уголовное процессуальное законодательство, залог, личное поручительство

Бібліографічний опис

Петров, О. С. Актуальні питання еволюції виникнення і застосування неізоляційних запобіжних заходів у кримінальному процесі Україні / Петров О. С. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 305-309.