Методологія дослідження феномена судових експертиз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2016. – № 3 (75). – С. 133–142
Abstract
В статті аналізується комплекс методів дослідження теорії судових експертиз, як наукової галузі. Показано, що за рівнем загальності можна виділити п’ять рівнів методологічного аналізу науки про судову експертизу. Методи аналізу інституту судових експертиз тісно пов’язані з методологією правового регулювання та праксеологічним підходом втілення теоретичних положень у слідчу, суддівську та експертну практику.
The article analyzes the methods of the theory of the forensic examination as a scientific industry. The author according to the degree of universality identifies five levels methodologically on analysis of the science of forensic examination.
В статье анализируются методы исследования теории судебных экспертиз как научной отрасли. Показано, что по уровню общности можно выделить пять уровней методологического анализа науки о судебной экспертизе. Методы анализа института судебных экспертиз тесно связаны с методологией правового регулирования и праксеологическим подходом воплощения теоретических положений в следственную, судебную и экспертную практику.
Description
Щербаковський, М. Г. Методологія дослідження феномена судових експертиз / М. Г. Щербаковський // Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2016. – № 3 (75). – С. 133–142.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова експертиза, судебная экспертиза, forensic expertise, теорія судових експертиз, методологія, праксеологічний підхід, методи дослідження, theory of forensic examination, methodology, praxeology approach, research methods, теория судебных экспертиз, методология, праксеологический подход, методы исследования
Citation