Публікація:
Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Юридична наука. - 2015. - № 11 (53). - С. 110-116

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У даній науковій статті досліджено сутність процесу фінансового забезпечення сфери оборони України та окреслено низку об’єктивних чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи в ній. Розглянуто вплив загальних проблем бюджетного процесу в Україні на фінансове забезпечення оборонного сектору.
This research paper studies the essence of the process of financial security sphere of Defense of Ukraine and outlined a number of objective factors that hinder the implementation of information and analytical work in it. The author deals the effect of the common problems of the budget process in Ukraine for financial support of the defense sector.
В данной научной статье исследована сущность процесса финансового обеспечения сферы обороны Украины и намечен ряд объективных факторов, которые затрудняют осуществление информационно-аналитической работы в ней. Рассмотрено влияние общих проблем бюджетного процесса в Украине на финансовое обеспечение оборонного сектора.

Опис

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, оборона країни, публічне адміністрування, фінансове забезпечення, бюджет, оборонний бюджет, внутрішній валовий продукт, видатки, defense of the country, public administration, financial security, budget, defense budget, gross domestic product, expenditure, оборона страны, публичное администрирование, финансовое обеспечение, оборонный бюджет, внутренний валовой продукт, расходы

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування / В. В. Сокуренко // Юридична наука. - 2015. - № 11 (53). - С. 110-116.
Сокуренко В. В. "Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування." Юридична наука 11 (2015): 109-116.