Цивільно-правовий захист права дитини на користування житлом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 1. - С. 85-88

Анотація

Розглянуто проблему визначення права дитина на користування житлом як речового права дитини. За правовою природою зазначене право дитини є особистим сервітутом, сутністю якого є задоволення житлової проблеми дитини. Проаналізовано способи захисту цього права та запропоновано перелік доказів, які мають установлювати суди під час розгляду справ щодо захисту прав дитини на користуванням житлом для ухвалення обгрунтованих рішень.
The problem of defining the child's right to use housing as a property right of the child is considered. By legal nature, the specified right of the child is a personal servitude, the essence of which is the satisfaction of the child's housing problem. The methods of protecting this right are analyzed and a list of evidence that courts should establish during consideration of cases regarding the protection of the child's rights to use housing in order to make informed decisions is proposed.
Рассмотрена проблема определения права ребенка на пользование жильем как вещного права ребенка. По правовой природе указанное право ребенка является личным сервитутом, сущностью которого является удовлетворение жилищной проблемы ребенка. Проанализирован способ защиты этого права и предложен перечень доказательств, которые должны устанавливать суды при рассмотрении дел по защите прав ребенка на пользованием жильем для принятия обоснованных решений.

Опис

Негода, О. А. Цивільно-правовий захист права дитини на користування житлом / Негода О. А. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 1. - С. 85-88.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільно-правовий захист, civil protection, гражданско-правовая защита, право на користування житлом, right to use housing, право на пользование жильем, речові права, property rights, вещные права, права дитини, захист прав дитини, protection of children's rights, защита прав ребенка, особистий сервітут, personal easement, личный сервитут

Бібліографічний опис