Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242
Abstract
Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.
Every Distance education is the most affordable and effective way in the training of skilled personnel for the units of the National Police.
В тезисах доклада отмечено, что дистанционное образование - это наиболее доступный и эффективный путь в процессе подготовки квалифицированных кадров для подразделений Национальной полиции.
Description
Прібиткова, Н. О. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України / Наталія Олександрівна Прібиткова, Ганна Михайлівна Шорохова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, дистанційне навчання, підготовка кадрів, дистанционное обучение, подготовка кадров, инновационные технологии, інноваційні технології, distance learning, innovation technologies, training
Citation