Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242

Анотація

Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.
Every Distance education is the most affordable and effective way in the training of skilled personnel for the units of the National Police.
В тезисах доклада отмечено, что дистанционное образование - это наиболее доступный и эффективный путь в процессе подготовки квалифицированных кадров для подразделений Национальной полиции.

Опис

Прібиткова, Н. О. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України / Наталія Олександрівна Прібиткова, Ганна Михайлівна Шорохова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, дистанційне навчання, підготовка кадрів, дистанционное обучение, подготовка кадров, инновационные технологии, інноваційні технології, distance learning, innovation technologies, training

Бібліографічний опис