Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв’язку

Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 98-103

Анотація

Розглянуто окремі види господарської діяльності у сфері поштового зв'язку, які підлягають ліцензуванню та запропоновано шляхи вдосконалення їх регулювання.
Certain types of economic activity in the sphere of postal service which are subject to licensing are considered, and the ways of improvement of their regulation are offered.
Рассмотрены отдельные виды хозяйственной деятельности в сфере почтовой связи, подлежащие лицензированию и предложены пути усовершенствования их регулирования.

Опис

Ключові слова

поштовий зв'язок, postal communication, почтовая связь, ліцензування, licensing, лицензирование, господарська діяльність, economic activity, хозяйственная деятельность, адміністративна послуга, administrative service, административная услуга

Бібліографічний опис

Тер-Степанян, О. В. Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв’язку / Тер-Степанян О. В. // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 98-103.