До питання структури системи трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип.1(7). – С. 34-38

Анотація

У статті розглянуто зміст понять «система», «система права» та «система трудового права», на підставі чого зроблено висновки про сутність та складові елементи структури системи трудового.
The article discusses the meaning of the "system," "legal system" and "system of labor law", whereby conclusions about the nature and structure of the constituent elements of labor.
В статье рассмотрено содержание понятий «система», «система права» и «система трудового права», на основании чего сделаны выводы о сущности и составляющих элементах структуры системы трудового.

Опис

Могілевський, Л. В. До питання структури системи трудового права / Л. В. Могілевський // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип.1(7). – С. 34-38.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, система, система права, система трудового права, структура трудового права, інститут трудового права, норма трудового права, Держава і право. State and Law. Государство и право, институт трудового права, system, legal system, system of labor law, employment law structure, institute of labor law

Бібліографічний опис