До питання правової охорони довкілля від забруднення ртуттю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 8-12

Анотація

У статті розглянуто аспекти правової охорони довкілля від забруднення ртуттю, що здійснюється на міжнародному та національному рівнях. Досліджено проблему правового регулювання переробки ртутьвмісних відходів в Україні й утилізації забруднених ртуттю ґрунтів.
The article considers the aspects of international and national legal framework for protecting the environment from mercury pollution. The problem of regulating mercury-containing waste recycling and mercury polluted soil disposal in Ukraine has been studied.
В статье рассмотрены аспекты правовой охраны окружающей среды от загрязнения ртутью, осуществляемой на международном и национальном уровнях. Исследована проблема правового регулирования переработки ртутьсодержащих отходов в Украине и утилизации загрязненных ртутью почв.

Опис

Шуміло, О. М. До питання правової охорони довкілля від забруднення ртуттю / О. М. Шуміло // Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 8-12. - DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v2i3(28).348.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, навколишнє природне середовище, окружающая природная среда, environment, охорона довкілля, охрана окружающей среды, environment protection, ртуть, mercury, ртутьвмісні відходи, ртутьсодержащие отходы, mercury-containing waste, Мінаматська конвенція, Минаматськая конвенция, Minamata convention, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис