Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців

Abstract
Викладено результати дослідження гендерних особливостей ціннісно-орієнтаційної сфери працівників органів внутрішніх справ. The results of research of gender features of law enforcement workers’ value orientation sphere are considered. Представлены результаты исследования гендерных особенностей ценностно-ориентационной сферы работников органов внутренних дел.
Description
Шевченко, Л. О. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців / Л. О. Шевченко, Т. С. Романчук // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 196-200.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, гендер, gender, гендерні особливості, гендерные особенности, gender features, ціннісні орієнтації, ценностные ориентации, value orientations, правоохоронці, правоохранители, law enforcement officers
Citation