Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 196-200

Анотація

Викладено результати дослідження гендерних особливостей ціннісно-орієнтаційної сфери працівників органів внутрішніх справ. The results of research of gender features of law enforcement workers’ value orientation sphere are considered. Представлены результаты исследования гендерных особенностей ценностно-ориентационной сферы работников органов внутренних дел.

Опис

Шевченко, Л. О. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців / Л. О. Шевченко, Т. С. Романчук // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 196-200.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, гендер, gender, гендерні особливості, гендерные особенности, gender features, ціннісні орієнтації, ценностные ориентации, value orientations, правоохоронці, правоохранители, law enforcement officers

Бібліографічний опис