До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 202-208

Анотація

Через призму сутності та особливостей публічно-правових відносин сформульовано визначення, а також ознаки публічно-правового спору.
The definition and features of public dispute are determined through the essence and peculiarities of public relations.
Через призму сущности и особенностей публично-правовых отношений сформулировано определение, а также признаки публично-правового спора.

Опис

Осятинський, С. О. До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів / С. О. Осятинський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 202-208.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, административное судопроизводство, administrative proceedings, публічно-правові відносини, публично-правовые отношения, публічно-правовий спор, публично-правовой спор, public dispute

Бібліографічний опис