Взаємодія Національної поліції України з іншими правоохоронними органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю як один із напрямків забезпечення складових сектору безпеки і оборони

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 21-24
Abstract
Охарактеризовано рівні взаємодії Національної поліції з іншими правоохоронним органами. Виокремлено їх форми реалізації на внутрішньовідомчому та внутрішньодержавному рівні.
The levels of interaction between the National Police and other law enforcement agencies are described. The form of their implementation on the internal and interstate level is singled out.
Охарактеризованы уровни взаимодействия Национальной полиции с другими правоохранительными органами. Выделены их формы реализации на внутриведомственной и внутригосударственном уровне.
Description
Безпалова О.І. Взаємодія Національної поліції України з іншими правоохоронними органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю як один із напрямків забезпечення складових сектору безпеки і оборони // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 21-24.
Keywords
правоохоронні органи, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, взаємодія
Citation