Правові принципи інформаційного суверенітету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 34-38

Анотація

Досліджено зміст принципів права у теорії права. Встановлено та обґрунтовано правові принципи інформаційного суверенітету: законність; суверенна рівність держав; невтручання у внутрішні справи держави в інформаційній сфері; принцип адекватної поінформованості держав; принцип формування системи інформаційного суверенітету як складової частини загальної системи національної безпеки країни; принцип відкритості інформації про діяльність суб’єктів забезпечення інформаційного суверенітету, яка не становить державної таємниці. Исследовано содержание принципов права в теории права. Установлено и обосновано правовые принципы информационного суверенитета: законность; суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела государства в информационной сфере; принцип адекватной информированности государств; принцип формирования системы информационного суверенитета как составляющей общей системы национальной безопасности страны; открытости информации о деятельности субъектов обеспечения информационного суверенитета, которая не является государственной тайной. The content of legal principles in the theory of law is researched. Such legal principles of informative sovereignty as: legality; sovereign equality of countries; non-interference in internal affairs of a country in informative sphere; principle of the adequate information awareness of countries; principle of forming informative sovereignty system, as a component of national safety system of any country; the transparency of information about activity of informative sovereignty securing subjects, which is not a state secret are esablished and proved.

Опис

Супрун В. М. Правові принципи інформаційного суверенітету / В. М. Супрун // Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 34-38

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Інформаційне право. Information law. Информационное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, суверенітет, суверенитет, sovereignty, інформаційний суверенітет, информационный суверенитет, information sovereignty, державний суверенітет, государственный суверенитет, state sovereignty, безпека, безопасность, security

Бібліографічний опис