Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Форум права. - 2006. - № 1. – С.89-107
Abstract
Розглянуто аспекти використання психологічних знань для забезпечення виконання завдань цивільного судочинства, профілактики адміністративних правопорушень, їх застосування в законотворчому процесі та оперативно-розшуковій діяльності.
Aspects of use of psychological knowledge for maintenance performance tasks of civil legal proceedings, preventive maintenance of administrative offences, and their applications in lawmaking process and operative-search activity are considered.
Рассмотрены аспекты использования психологических знаний для обеспечения выполнения заданий гражданского судопроизводства, профилактики административных правонарушений, их применения в законотворческом процессе и оперативно-розыскной деятельности.
Description
Філіпенко, Н.Є. Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД [Електронний ресурс] // Форум права. - 2006. - № 1. – С. 89-107. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-1/06fneizo.pdf.
Філіпенко Н. Є. "Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД." Форум права 1 (2006): 89-107.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training
Citation