Адміністративно-правовий статус органів дізнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 118-120

Анотація

Розглянуто структуру адміністративно-правового статусу органів дізнання Національної поліції України, до якої віднесено такі елементи як: повноваження (права й обов’язки), компетенція, принципи, юридична відповідальність та юридичні гарантії діяльності.
The structure of the administrative and legal status of the bodies of inquiry of the National Police of Ukraine is considered, which includes such elements as: powers (rights and responsibilities), competence, principles, legal responsibility and legal guarantees of activity.
Рассмотрена структура административно-правового статуса органов дознания Национальной полиции Украины, к которой отнесены такие элементы как: полномочия (права и обязанности), компетенция, принципы, юридическая ответственность и юридические гарантии деятельности.

Опис

Солонецька, О. Ю. Адміністративно-правовий статус органів дізнання / Олена Юріївна Солонецька // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 118-120.
Солонецька, О. Ю. (2020). Адміністративно-правовий статус органів дізнання. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 лист. 2020 р.), 118-120. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201120/article/view/solonetska

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, органи дізнання, органы дознания, inquiry bodies, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status

Бібліографічний опис