Механізми ухиляння від сплати податків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 276-278
Abstract
Зауважено, що в Україні досить поширені схеми мінімізації податкового навантаження, що призводить до значного зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів. Окремі керівники зі значним розміром чистого прибутку платять мінімальні розміри податкових зобов’язань, а деякі й зовсім не платять. Розглянуто декілька основних механізмів ухиляння від сплати податків.
It is noted that tax burden minimization schemes are quite widespread in Ukraine, which leads to a significant decrease in revenues to the budgets of various levels. Some high-net-worth executives pay minimal tax liability, and some pay no tax at all. Several main mechanisms of tax evasion are considered.
Отмечено, что в Украине достаточно распространены схемы минимизации налоговой нагрузки, что приводит к значительному уменьшению поступлений в бюджеты разных уровней. Отдельные руководители со значительным размером чистой прибыли платят минимальные размеры налоговых обязательств, а некоторые и вовсе не платят. Рассмотрены несколько основных механизмов уклонения от уплаты налогов.
Description
Ткаченко, С. О. Механізми ухиляння від сплати податків / С. О. Ткаченко, С. М. Бортник // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 276-278.
Keywords
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, оподаткування, taxation, налогообложение, ухилення від виплати податків, tax evasion, уклонение от уплаты налогов, Податкове право. Tax law. Налоговое право, механізми ухиляння від сплати податків, tax evasion mechanisms, механизмы уклонения от уплаты налогов
Citation