Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 108-110.

Анотація

Розглянуто моделі ювенальної юстиції зарубіжних держав.
Juvenile justice models of foreign countries are considered.
Рассмотрены модели ювенальной юстиции зарубежных государств.

Опис

Загуменна, Ю. О. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції / Юлія Олександрівна Загуменна // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 108-110.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, зарубіжні країни, foreign countries, зарубежные страны, ювенальна юстиція, juvenile justice, ювенальная юстиция

Бібліографічний опис