Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 114-120

Анотація

Метою дослідження є визначення сучасного стану правового регулювання оперативнорозшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, існуючих проблемних аспектів та перспективних шляхів їх усунення.
The purpose of the study is to determine the current state of the legal regulation of operational and investigative counteraction to the illegal sale and purchase of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, existing problem aspects and perspective ways of their elimination.
Целью исследования является определение современного состояния правового регулирования оперативно-розыскного противодействия незаконному сбыту и приобретательства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, существующих проблемных аспектов и перспективных путей их устранения.

Опис

Маслій Є. Д. Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів / Маслій Євген Дмитрович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 114-120.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правове регулювання, оперативно-розшукова протидія, наркотичні засоби, наркотические средства, drugs, незаконний обіг наркотиків, незаконный оборот наркотиков, legal regulation, operative and search counteraction

Бібліографічний опис