Цілі та завдання забезпечення громадської безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Митна справа. - 2015. - № 5(2). - С. 272-277

Анотація

Проаналізовано та виділено дві вузлові цілі забезпечення громадської безпеки : охорона громадян від загроз громадській безпеці та захист громадян від загроз громадській безпеці. Визначено основні завдання громадської безпеки.
Two central goals of public safety are analyzed and highlighted: protection of citizens from threats to public safety and protection of citizens from threats to public safety. The main tasks of public safety are defined.
Проанализированы и выделены две узловые цели обеспечения общественной безопасности: охрана граждан от угроз общественной безопасности и защита граждан от угроз общественной безопасности. Определены основные задачи общественной безопасности.

Опис

Ключові слова

громадська безпека, public security, общественная безопасность, забезпечення громадської безпеки, ensuring public safety, обеспечение общественной безопасности, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности

Бібліографічний опис

Ярмиш, Н. О. Цілі та завдання забезпечення громадської безпеки / Н. О. Ярмиш // Митна справа. - 2015. - № 5(2). - С. 272-277.