Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2022 р.). – Київ: НУОУ, 2022. – С. 26-28

Анотація

Зазначено, що враховуючи сучасні вимоги до підготовки офіцерів правоохоронних органів в період дії правового режиму воєнного стану, актуальним є оновлення навчальних програм та навчально-методичного забезпечення з фізичної підготовки з урахуванням вимог до формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів.
It is noted that, taking into account the modern requirements for the training of law enforcement officers during the period of martial law, it is urgent to update training programs and educational and methodological support for physical training, taking into account the requirements for the formation of professional competencies of future officers.
Отмечено, что учитывая современные требования к подготовке офицеров правоохранительных органов в период действия правового режима военного положения, актуально обновление учебных программ и учебно-методического обеспечения по физической подготовке с учетом требований к формированию профессиональных компетентностей будущих офицеров.

Опис

Марченко, О. Г. Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів / Марченко О. Г., Попов Ф. І. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2022 р.) / Нац. ун-т оборони України. – Київ: НУОУ, 2022. – С. 26-28.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, комунікативна компетентність, майбутні офіцери, майбутні правоохоронці, правоохоронні органи, communicative competence, коммуникативная компетентность, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис