Актуальні питання досудового розслідування і тенденції розвитку криміналістичної методики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 10-12.
Abstract
У тезах доповіді окреслено найбільш проблемні питання з удосконалення кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики, на які необхідно звернути особливу увагу.

В тезисах доклада обозначены наиболее проблемные вопросы по совершенствованию уголовного процесса и совершенствования криминалистической методики, на которые необходимо обратить особое внимание.
Description
Сокуренко, В. В. Актуальні питання досудового розслідування і тенденції розвитку криміналістичної методики / Валерій Васильович Сокуренко // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 10-12.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, удосконалення, усовершенствование, improvement
Citation