Дослідження умов використання поліцейськими стрілецьких стійок при стрільбі з автоматичної зброї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 218-222

Анотація

Проаналізовано актуальні стійки, що використовуються правоохоронцями при веденні вогневого контакту із автоматичної вогнепальної зброї. Опрацьовано вимоги до стрілецьких стійок, їх переваги та недоліки. За результатами дослідження сформовано рекомендації щодо застосування зазначених стрілецьких стійок.
Actual stances used by law enforcement officers when conducting fire contact with automatic firearms were analyzed. The requirements for shooting racks, their advantages and disadvantages have been worked out. Based on the results of the research, recommendations were made regarding the use of the specified shooting racks.
Проанализированы актуальные стойки, используемые правоохранителями при ведении огневого контакта с автоматического огнестрельного оружия. Проработаны требования к стрелковым стойкам, их преимущества и недостатки. По результатам исследования сформированы рекомендации по применению указанных стрелковых стоек.

Опис

Ключові слова

Національна поліція, стрілецька стійка, ведення вогню, службово-бойова діяльність, National police, shooting range, firing, service and combat activity, Национальная полиция, стрелковая стойка, ведение огня, служебно-боевая деятельность

Бібліографічний опис

Власенко, І. В. Дослідження умов використання поліцейськими стрілецьких стійок при стрільбі з автоматичної зброї / Власенко Ігор Володимирович, Володимиров Максим В’ячеславович // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. / МВС України, НАПН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 3. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 218-222.