Організаційні аспекти діяльності закладів вищої освіти системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 155-158

Анотація

Розглянуто перспективні організаційні аспекти діяльності закладів вищої освіти системи МВС України.
Prospective organizational aspects of higher education institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are considered.
Рассмотрены перспективные организационные аспекты деятельности высшего образования системы МВД Украины.

Опис

Дрозд, В. Г. Організаційні аспекти діяльності закладів вищої освіти системи МВС України / Дрозд В. Г., Абламська В. В. // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.) / ДНДІ МВС України. – Київ, 2022. – С. 155-158.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, вища освіта, нормативно-правове забезпечення, высшее образование, нормативно-правовое обеспечение, regulatory and legal support, higher education, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис