Особливості організації перевезення деяких небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.). - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340

Анотація

Наголошено, що забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є важливою передумовою діяльності уповноважених органів державної влади в окресленій сфері.
It is emphasized that ensuring safety in road transport is an important prerequisite for the activities of authorized public authorities.
Отмечено, что обеспечение безопасности на автомобильном транспорте является важной предпосылкой деятельности уполномоченных органов государственной власти в очерченной сфере.

Опис

Швець Д. В. Особливості організації перевезення деяких небезпечних вантажів автомобільним транспортом / Швець Дмитро Володимирович // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.) / МВС України, Нац. поліція України, Донец. юрид. ін-т, Консульт. місія ЄС в Україні, Виконком Криворіз.міськ. Ради, Українс. НДІ медицини транспорту, АТП «Одіум-престиж», Міжнар. фонд допомого постраждалим внаслідок ДТП. - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, автомобільний транспорт, перевезення небезпечних вантажів, небезпечні речовини, транспортна безпека, автомобильный транспорт, перевозки опасных грузов, опасные вещества, транспортная безопасность, road transport, transportation of dangerous goods, hazardous substances, transport safety, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правовое обеспечение, normative and legal regulation

Бібліографічний опис