Напрями покращення спеціального трудового законодавства, яке регулює службові розслідування в органах прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 57-60

Анотація

Досліджено питання проведення службових розслідувань в органах прокуратури, розглянуто проблеми, зокрема в частині нормативно-правового забезпечення.
The issue of conducting official investigations in the prosecutor's office was studied, problems were considered, in particular, in terms of regulatory and legal support.
Исследованы вопросы проведения служебных расследований в органах прокуратуры, рассмотрены проблемы, в частности в части нормативно-правового обеспечения.

Опис

Галушко, В. О. Напрями покращення спеціального трудового законодавства, яке регулює службові розслідування в органах прокуратури / Галушко В. О. // Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т імені акад. Степана Дем’янчука, Юрид. ф-т. – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 57-60.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи прокуратури, prosecutor's office, органы прокуратуры, нормативно-правове забезпечення, regulatory and legal support, нормативно-правовое обеспечение, службові розслідування, official investigations, служебные расследования

Бібліографічний опис