Доктрина «плодів отруйного дерева» та її застосування у кримінальних провадженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 125-127

Анотація

Питання взаємодії держави та особи посідають центральне місце у кримінальній процесуальній доктрині, оскільки тип і характер такої взаємодії формують модель кримінального процесу та визначають, в якій цивілізаційній системі координат перебуває національна правова система.
The issue of interaction between the state and the individual occupies a central place in the criminal procedural doctrine, since the type and nature of such interaction form the model of the criminal process and determine the civilizational coordinate system in which the national legal system is located.
Вопросы взаимодействия государства и личности занимают центральное место в уголовной процессуальной доктрине, поскольку тип и характер такого взаимодействия формируют модель уголовного процесса и определяют, в какой цивилизационной системе координат находится национальная правовая система.

Опис

Ключові слова

Україна, кримінальне провадження, доктрина «плодів отруйного дерева», взаємодія держави та особи, докази, criminal proceedings, evidence, doctrine of "fruit of the poisonous tree", уголовное производство, доказательства, доктрина «плодов ядовитого дерева»

Бібліографічний опис

Кисельов, В. М. Доктрина «плодів отруйного дерева» та її застосування у кримінальних провадженнях / В. М. Кисельов // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 125-127.