Щодо розуміння сутності та призначення адміністративних процедур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 21-23

Анотація

Зазначено, що адміністративні процедури посідають важливе місце у системі адміністративного права України, відіграючи значну роль у повсякденних процесах, що відбуваються у цій галузі права. Підвищення ефективності реалізації сучасних адміністративних процедур є порукою успішного функціонування усієї державної системи України.
It is noted that administrative procedures occupy an important place in the system of administrative law of Ukraine, playing a significant role in the daily processes taking place in this branch of law. Improving the efficiency of the implementation of modern administrative procedures is the guarantee of the successful functioning of the entire state system of Ukraine.
Отмечено, что административные процедуры занимают важное место в системе административного права Украины, играя значительную роль в повседневных процессах, происходящих в этой отрасли права. Повышение эффективности реализации современных административных процедур является порукой успешного функционирования всей государственной системы Украины.

Опис

Кікінчук, В. Ю. Щодо розуміння сутності та призначення адміністративних процедур / Василь Юрійович Кікінчук // Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 21-23.
Кікінчук, В. Ю. (2020). Щодо розуміння сутності та призначення адміністративних процедур. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), С. 21-23. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/kikinchuk

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні процедури, административные процедуры, administrative procedures

Бібліографічний опис