Організаційно-правові засади діяльності спеціального підрозділу тактико-оперативного реагування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 102-104

Анотація

Розглянуто завдання і функції патрульної поліції України. Представлено новостворений у 2017 році підрозділ патрульної служби МВС – спеціальний підрозділ тактико-оперативного реагування патрульної поліції, який став ядром всіх сил, що використовуються підчас забез-печення правопорядку.
The tasks and functions of the patrol police of Ukraine are considered. The newly created in 2017 unit of the patrol service of the Ministry of Internal Affairs is presented - a special tactical-operational response unit of the patrol police, which has become the core of all forces used in the maintenance of law and order.
Рассмотрены задачи и функции патрульной полиции Украины. Представлено вновь в 2017 году подразделение патрульной службы МВД – специальное подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, которое стало ядром всех сил, используемых во время обеспечения правопорядка.

Опис

Романенко, Є. С. Організаційно-правові засади діяльності спеціального підрозділу тактико-оперативного реагування / Єгор Сергійович Романенко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 102-104.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, спеціальний підрозділ, тактико-оперативне реагування, патрульна поліція, special unit, tactical-operational response, patrol police, специальное подразделение, тактико-оперативное реагирование, патрульная полиция

Бібліографічний опис