Перспективи розвитку державної політики щодо протидії проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 157-159

Анотація

Наголошено, що державна політика щодо протидії проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху має розвиватися в контексті вироблених міжнародних стандартів та вітчизняного досвіду. Головна мета її при цьому має полягати у зниженні рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також у вихованні громадян у дусі дотримання правил дорожнього руху незважаючи на підвищення рівня інтенсивності дорожнього руху.
It was emphasized that the state policy on countering misdemeanors in the field of road safety should be developed in the context of developed international standards and domestic experience. At the same time, its main goal should be to reduce the death rate due to traffic accidents, as well as to educate citizens in the spirit of compliance with traffic rules despite the increase in the level of traffic intensity.
Отмечено, что государственная политика противодействия проступкам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения должна развиваться в контексте выработанных международных стандартов и отечественного опыта. Главная цель ее при этом должна заключаться в снижении уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а также в воспитании граждан в духе соблюдения правил дорожного движения, несмотря на повышение уровня интенсивности дорожного движения.

Опис

Солонецький, І. І. Перспективи розвитку державної політики щодо протидії проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / Іван Іванович Солонецький // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 157-169.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державна політика, state policy, государственная политика, забезпечення безпеки дорожнього руху, ensuring road traffic safety, обеспечение безопасности дорожного движения, міжнародні стандарти, international standards, международные стандарты, Кримінологія. Criminology. Криминология, протидія проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, combating misdemeanors in the field of road safety, противодействие проступкам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Бібліографічний опис