Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 4. – С. 681–685

Анотація

На підставі звернень до здобутків науки цивільного процесу зроблено спробу визначити юридичну природу судового рішення в адміністративному судочинстві.
On the basis of addresses to the achievements of science of civil procedure an attempt to define legal nature of court decision in the administrative rule-making is done.
На основании обращений к достижениям науки гражданского процесса сделана попытка определить юридическую природу судебного решения в административном судопроизводстве.

Опис

Синицька, Я. П. Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / Я. П. Синицька // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 681–685. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11cypvac.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, адміністративний суд, судове рішення, административное судопроизводство, административный суд, судебное решение, administrative proceedings, administrative courts, judicial decision

Бібліографічний опис