Застосування інформаційних технологій для пошуку людей, що знаходяться у розшуку під час воєнного та після воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 113-115

Анотація

Зазначено, що використання камер спостереження з функцією впізнавання обличчя - є необхідною річчю для вдосконалення ефективності розшуку людей та фіксацією правопорушень. Відзначено можливість вдосконалення таких камер з використанням штучного інтелекту.
It is noted that the use of surveillance cameras with the function of facial recognition is a necessary thing for improving the effectiveness of searching for people and recording crimes. The possibility of improving such cameras using artificial intelligence was noted.
Отмечено, что использование камер наблюдения с функцией узнавания лица является необходимой вещью для совершенствования эффективности розыска людей и фиксацией правонарушений. Определена возможность усовершенствования таких камер с использованием искусственного интеллекта.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, розшук людей, search for people, розыск людей, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Курило, Д. А. Застосування інформаційних технологій для пошуку людей, що знаходяться у розшуку під час воєнного та після воєнного стану / Курило Дмитро Анатолійович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 113-115.