Наукові основи оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 1(22), т. 5, ч. 2. - С. 154-158

Анотація

У статті визначено стан наукової розробленості оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадження. Проаналізовано праці науковців щодо оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадження. Виокремлено напрями дослідження вказаної проблематики.
The article determines the state of scientific development of appealing the notification of suspected criminal proceedings. The works of scientists on appealing a report on suspicion of criminal proceeding are analyzed. Areas of research on the indicated problems are highlighted.
В статье определено состояние научной разработанности обжалования уведомления о подозрении в уголовном производстве. Проанализированы труды ученых по обжалованию сообщение о подозрении в уголовном производстве. Выделены направления исследования указанной проблематике.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, оскарження, повідомлення про підозру, слідчий суддя, наукові основи, criminal proceeding, appeal, report of suspicion, investigating judge, scientific basis, уголовное производство, обжалование, сообщение о подозрении, следственный судья, научные основы

Бібліографічний опис

Холондович, І. І. Наукові основи оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні / І. І. Холондович // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 1(22), т. 5, ч. 2. - С. 154-158.