Проблеми запровадження пенсійної реформи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квіт. 2018 р.). – Київ, 2018. – С.174-177

Анотація

Проаналізовано чинне законодавство щодо запровадження пенсійної реформи. Розкрито вимоги до трудового стажу; досліджено види страхового періоду. Запропоновано шляхи подолання існуючих проблем.
The current legislation on introduction of pension reform is analyzed. Requirements for work experience are revealed; the types of insurance period are investigated. The ways of overcoming the existing problems are offered.
Проанализировано действующее законодательство о введении пенсионной реформы. Раскрыто требования к трудовому стажу; исследованы виды страхового периода. Предложены пути преодоления существующих проблем.

Опис

Чорноус О. В. Проблеми запровадження пенсійної реформи в Україні / Чорноус Олена Василівна // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квіт. 2018 р.) / за ред. М. І. Іншина, І. С. Сахарук; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С.174-177.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, пенсійна реформа, пенсионная реформа, pension reform

Бібліографічний опис