Належне інформаційне забезпечення – дієвий чинник у покращенні адміністративно-правової охорони навколишнього середовища в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 67-71

Анотація

У статті надана теоретико-правова характеристика інформаційної системи державних органів України в природоохоронній сфері. Визначено пріоритетність покращення інформаційного забезпечення шляхом упровадження системи інформаційних технологій як основної умови досягнення належного стану адміністративно-правової охорони навколишнього середовища.
In this article the theoretical and legal description of the information system of state bodies of Ukraine in the sphere of environmental protection. Prioritized improving the information provided by the introduction of information technology as a basic condition for the development of legal and administrative environment.
В статье рассмотрена теоретико-правовая характеристика информационной системы государственных органов Украины в сфере охраны природы. Определена приоритетность улучшения информационного обеспечения путем внедрения информационных технологий как основного условия развития административно-правовой охраны окружающей среды.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правова охорона, навколишнє природне середовище, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, Україна, administrative and legal protection, environment, informative software, information technology, Ukraine, административно-правовая охрана, окружающая среда, информационное обеспечение, информационные технологии, Украина

Бібліографічний опис

Казанчук, І. Д. Належне інформаційне забезпечення – дієвий чинник у покращенні адміністративно-правової охорони навколишнього середовища в Україні / Казанчук І. Д. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 15. - С. 67-71.